Jan Martinek

Díl pátý: V divadle.

May 2, 2014

Různé divadelní druhy a žánry vyžadují zcela odlišné strategie oslovení ženy.

Český muzikál
Již ve frontě na lístky rozmluvte své vyvolené nákup lístků na muzikál a běžte rovnou na příjemnou večeři, příp. darujte peníze několika lidem bez domova, příp. je v trafikách rozměňte a naházejte je v drobných do řeky. Těmito aktivitami ověříte svou vzájemnou hodnotovou kompatibilitu.

Tragikomedie
Chovejte se jako obvykle.

Absurdní drama
Bezprostředně po obdivném komplimentu ohledně barvy její klíční kosti se podívejte vlevo, vpravo, nahoru a na své manšestráky, vstaňte, houkněte „Ööö!“ jako sýc a prchněte z místnosti. Poté, co uběhnete alespoň 410 metrů, citlivě, byť s dávkou ironie a zcela bez kontextu, předneste dvě Malcolmovy věty z MacBetha: „Leč moje chlípnost / je bezedná. Veškeré ženy, dcery, matky a panny vaše nenaplní / žumpu mé rujnosti.”

Jednoaktovka
Neváhejte.

Hra (týkající se) Václava Havla
Alespoň pět let posilujte denně svůj srdeční sval. Neužívejte postup formulovaný pro absurdní drama obecné. Vynechte jakékoli narážky na letiště, protože jsou zajímavější věci, o kterých se můžete bavit. Nesnažte se napodobovat ptydepe a neptejte se na Kalabise. Neodcházejte. Pokud jste někdy seděli na zemi vedle Toma Stopparda, britského překladatele Havlových her československého původu, zmiňte, že jste kdysi seděli na zemi vedle Toma Stopparda, britského překladatele Havlových her československého původu.

Commedia dell'arte
Opakujte své pokusy do úmoru — ale s nekončící grácií.

Balet
Nic neříkejte.

Loutkové divadlo
Být vtipný se vyplácí, ale rozhodně nezlehčujte poselství vyjádřené pomocí drobných napodobenin lidí a jiných tvorů. Pokud jste ve stresu, povolte si vodicí lanka na baru.

Kabaret
Bezprostředně po jedné ze scének vpadněte na pódium a zazpívejte společensky kritickou píseň, která perfektně pasuje do programu. S nově nabytou kuráží zvládnete cokoli. Nezapomeňte však v nastalém emocionálním rauši na tu, již jste chtěli oslovit.

Divadelní adaptace Larse von Triera
Oslovte ji před začátkem představení. Pak je již na lásku pozdě.

Rozhlasová hra
Nesnažte se o pantomimu.

Pantomima
Ujistěte se, že před vámi není imaginární stěna, skleněná deska nebo psí lejno a zamiřte pevným krokem přímo k vyvolené. Pro rozmáchlejší gesta, která lépe odpovídají zažitým konvencím pantomimy, si na konce všech čtyř končetin umístěte alespoň dvoukilogramová olověná závaží. Pozor na nepříjemná zranění tupým předmětem — to nezamluvíte. Přeci jen je to stále pantomima.

Populárně-naučné fyzikální divadlo
Zajistěte, aby se v žádném případě se během vaší zamýšlené konverzace mezi vás nedostala kádinka či měrný válec ilustrující lom světla. Viděné nelze odvidět.


V případě neúspěchu spáchejte seppuku. Definice neúspěchu závisí na vaší cti a původu.

Představení během alterglobalizační demonstrace
Své nejhlubší pocity vyjádřete pomocí rozžhaveného žulového bloku a stříkáním syrové ropy z připraveného kanystru. Přesvědčte své okolí, že i tato doména osobního je politická. (Pozor, ropa je docela viskózní. Proto je nutné pořídit kanystr s dostatečně širokým ústím.)

Představení se zapojením diváků
Pokud chodíte rádi a často na představení zapojující diváka do dění, nejspíše je pro vás čtení tohoto článek zbytečné. Jak zlomyslné je umístit tento fakt až na konec článku, že? Lolík!


Jak oslovit ženu v různých situacích — případové studie.