Jan Martinek

Dědeček

Dneska mi umřel můj dědeček. Před dvěma měsíci mu našli při běžné prohlídce pokročilou rakovinu jater. Chtěl bych jednou být takový, jako byl dědeček. Dneska bez komentářů, prosím.

_

This friendly world (Kenneth Lorin Darby)

In this friendly, friendly world
With each day so full of joy
Why should any heart be lonely

In this friendly, friendly world
With each night so full of dreams
Why should any heart be afraid

The world is such a wonderful place
To wander through
When you've got someone you love
To wander along with you

With the skies so full of stars
And the river so full of song
Every heart should be so thankful
Thankful for this friendly, friendly world