Jan Martinek

Akty benevolence

Následující seznam jsem si zkompiloval při psaní žádosti o prominutí platby za prodloužené studium. Je to výčet zajímavějších aktivit spjatých více či méně těsně s mým studiem na Fakultě sociálních studií MU.

Seznam klidně přeskočte. Pointa je pod ním.

Seznam

Pointa

Magistra jsem studoval už šest semestrů – o rok déle, než bych měl. V šestém semestru už jsem tolik nestudoval a nezvládl jsem odevzdat závěrečnou práci (kapituloval jsem už někdy v říjnu, když jsem musel řešil různé nesouvisející problémy), chybělo mi tedy i osm kreditů z potřebných dvaceti (diplomový seminář je za 12 kreditů), žádal jsem tedy o výjimku z této povinnosti.

Rozhodl jsem se, že si studium zároveň na semestr přeruším, abych se mohl v letních měsících zaměřit na zpracování kvalitní závěrečné práce. V žádosti o přerušení jsem napsal: „Primárním důvodem je prodloužení doby, po kterou budu moci zpracovávat svou diplomovou práci. Ve stávajícím semestru se mi nepodařilo dosáhnout přiměřených výsledků a proto bych v práci rád pokračoval v průběhu následujícího roku. Rád bych po skončení magisterského stupně pokračoval ve studiu v doktorském programu, proto bych rád nyní zakončil prací, s níž budu spokojen.“

Vedení fakulty mi dalo 7. února 2013 odpověď: „Přerušení, o které jste žádal, by byla již příliš velká benevolence. Pokud jste cítil, že se potřebujete věnovat i jiným věcem, měl jste si studium přerušit, dokud jste na to měl nárok.“ (Během standardní doby studia je nárok na přerušení automatický.)

Myslel jsem si, že přerušení studia je pro fakultu neutrální nebo alespoň pozitivnější než jeho neúspěšné ukončení (jsem si vědom, že přerušení může být faktorem v neúspěšném ukončení, ale motivace přístupem k doktorskému studiu je dost silná). Prodlužování studia nevnímám jako něco pozitivního, ale myslím si, že je v určitých případech obhajitelné. Zvlášť když student věnuje velké množství energie škole samotné.

Diplomku nakonec píšu (na úplně jiné téma). Držte mi prosím palce, 16. května je deadline a bude to ještě jízda.

Ponaučení? Kažte si život aktivitami navíc! Občas se nevyhnete tomu, že kvůli tomu něco zkazíte, ale pořád to stojí za pocit, že jste udělali něco, co pomohlo (či alespoň mohlo) změnit prostředí k lepšímu.

Dodatek, 3. dubna, z jednoho komentáře na Facebooku: Pravidla mají účel - nemají smysl sama o sobě, ale jen díky konkrétnímu důvodu, proč existují. Výjimky mají v řádu místo, protože občas mohou jít pravidla svou formulací proti konkrétnímu praktickému projevu, jehož potlačení nebylo záměrem tvůrce pravidla. Zároveň má smysl klást důraz na omezování množství výjimek, aby ta pravidla k něčemu byla. Takže ač si myslím, že zrovna tady by výjimka nic moc nezkazila, neříkám, že nemohou existovat relevantní důvody pro její neudělení…