Jan Martinek

Usměj se

Usměj se
nápis na stěně
zčernalý pokoj času
možná už neplatí
normální svět...