Jan Martinek

Smutná

Orosené oči
pohled do dálky
padající listí
v šedém větru.

Vlny jezera
tříští se o břeh
slunce se odráží
v pomalých záblescích

Stromy se zelenají
vzduch voní květy
tak prosím nebuď
smutná...