Jan Martinek

Probdělá noc a

ráno, když mi orel roztrhá peřiny
vzpomínám na kopce
kde jsem nebyl.