Jan Martinek

Podzim

Nad prázdnými stromy
ptáci tiše větrají
odchází
duní.

Sedají na konečky mých vlasů
     ne
to stačí
leťte, mám studené nohy.