Jan Martinek

Na kopci

Listy papíru místo křídel
ti racci se v letu
rozpadali na menší
a menší racky
každou kapkou
deště
která
jim
skápla
na
křídla

ve větvích nahoře
jsem seděl a posílal
jim pohledy
se správně zvolenou
poštovní
známkou
s květinou

déšť
jsem si vyfotil
mobilem
a pak jsem usnul
a snil
zase o Tobě

(březen 2008)