Jan Martinek

Na cestě na cestě na cestě

Odbočky lunaparky hypermarkety
Smrky a duby
Břízy za mostem a pomalou Bečvou
Tráva zelená jako nebe
Domy s rozsvícenými okny
Slunce, co přináší déšť
Hranatá temnota
A lidé na balkonech

Lampy, zase ty mé
lampy. Svítite mi
a můry vám chodí
po kmeni.
Na cestě míval jsem cedule
a nemám.
Hvězdy, hvězdy.
Hvězdy jsem vyškrtal,
minija lomon
narota ce. Ur!
Ralon nile arima
rutu. Limij jea nu.