Jan Martinek

Mouchy

Mouchy se slétly a hodovaly
vysávaly krev, kousaly do masa a pokukovaly po sobě
pokorně je sledoval a taky před nimi
vyslovil svůj názor na tohle všechno
na tohle co viděl co neviděl
     a vlastně taky na to co nechápal
mouchy teda raděj odletěly
pitomý magor