Jan Martinek

hvězdy v slzách

uřezal jsem svému stínu
prsty, aby za mnou nechodil
– má teď trochu strach –
sedí sám na stromě
a kouká na měsíc
se sovou schovávají
zavřené květy
na jaro (je ještě příliš
velká zima)
vidím je proti měsíci
& raději jsem zhasl
- začínalo mi být smutno

(únor 2005)