Jan Martinek

Can't recognize myself

anglický název
samoúčelné
odosobnění
venku už neprší
venku svítí
mraky

zatáčky beru snad
příliš prudce
& další zastávka
trolejbusu
v nedohlednu