Jan Martinek

Abych tak řekl

poslední slovo
v týhle věci kde jsem
si zavřel dvířka přední
zadní
a dokonce se ten zatracený
výtah zasek - nakonec
když 99% rovná se nule
& nemám chuť
jsem Ti vlastně nikdy
neřekl, že skvěle
vyslovuješ měkké i
- vždycky mi to přišlo
takové roztomilé
tohle je všechno
co mi připomněl Bach
a teď už můžu jít
spát