Jan Martinek

20041031

Prší & světla už zhasla
projíždějící auta
pomalu se lesknou na
smrkovém obložení
na stole chládne kafe
nedívám se z okna