Jan Martinek

Zbytečné vzdělání (feat. Nietzsche)

February 28, 2012

Moderní, hlučná, čas vyprazdňující, na sebe pyšná, hloupě pyšná pracovitost víc než vše ostatní vychovává a připravuje právě k nevzdělanosti. Mezi těmi, kdo teď žijí stranou vysokoškolského vzdělávání, nacházím lidi všemožného druhu a původu „volnomyšlenkářského“, především však většinu takových, jimž pracovitost, 
z pokolení na pokolení, rozkládala „akademické“ instinkty: takže už vůbec nevědí, k čemu jsou nejrůznější obory vzdělání dobré, a pouze registrují s jakýmsi tupým údivem jejich přítomnost ve světě. Cítí se sdostatek zaneprázdněni, tito dobří lidé, ať už svými obchody, ať už svými zábavami, nemluvě vůbec o „vlasti“ a novinách a „rodinných povinnostech“: zdá se, že pro chápání vzdělání nemají vůbec čas, zvláště když jim navíc zůstává nejasné, zda přitom jde o další obchod nebo další zábavu – neboť není možné, říkají si, aby člověk chodil do školy jen proto, aby si kazil dobrou náladu.

— Mimo vzdělání a zlo, Reformy 2012 vs. Friedrich Nietzsche

(Mám rád mashupy/bootlegy, tak jsem si to chtěl vyzkoušet na textu. A tady to sedne jako ulité.)