Jan Martinek

Širokospektrální mnohoosý manifest

March 21, 2013

Když je dneska něco špatně, neznamená to, že je všechno špatně.
Když bylo někdy něco špatně, neznamená to, že bylo všechno špatně.

Když je dneska něco dobře, neznamená to, že je všechno dobře.
Když bylo někdy něco dobře, neznamená to, že bylo všechno dobře.

Když je dneska něco špatně, neznamená to, že není nic dobře.
Když bylo někdy něco špatně, neznamená to, že nebylo nic dobře.

Když je dneska něco dobře, neznamená to, že není nic špatně.
Když bylo někdy něco dobře, neznamená to, že nebylo nic špatně.

Když něco není či nebylo špatné, neznamená to, že je to skvělé.
Když něco není či nebylo dobré, neznamená to, že je to strašné.

Pro všechny není nikdy všechno jedno.
Pro všechny není nikdy jedno všechno.