Jan Martinek

Using the University

Až někdy během druhého semestru jsem začal pořádně využívat možností, které poskytuje studium na univerzitě - myslím si, že navštěvování povinných kurzů je jen vcelku malou částí toho, co taková univerzita nabízí. Ale dnešek byl poněkud extrémní :)

Kolem dvanácté jsem se usádlil na přednášce historika literatury pořádané Katedrou humanitní environmentalistiky (a využil při výklady nedávného setkání s hejny brkoslavů), po krátkém intermezzu s focením jedné slečny pro fakultní časopis následovala mediálně teoretická přednáška, pak přednáška australského sociologa Iana Woodwarda a nakonec přednáška z cyklu Psychologie pro nepsychology. A pak mi přišel očekávaný e-mail v odpovědi na mé vyptávání se po bakalářské práci na politologii.

Z přednášky australského sociologa jsem si odnesl mj. dva postřehy:

A dva dlouhodobější obecné postřehy: