Jan Martinek

Zavřený

Zavřený
za pocity jiných lidí
individuální nálada zakázána
pokouším se nezapadnout
vždyť obsah není důležitý
Jen pocit...