Jan Martinek

Strach

počkej
ticho
možná
tma
pohyb
tma
v koutě
možná
kužel světla
záblesk
tma
ticho
šepot
nebo?
tma

Máš strach?