Jan Martinek

Poznámky z Open Space

February 14, 2014

Open Space je konference o e-learningu (a příslušné aplikaci, vyvíjené v ISu Masaryčky), tentokrát dokonce u příležitosti 10. výročí vzniku ISové aplikace.

Pro mě to byl první kontakt z druhé strany, takže podle toho mé poznámky vypadají. Šel se především podívat, jak vypadá reálná práce s e-learningem — nevystřižená z příručky typu „to nejlepší na světě a tipy, které se vám budou hodit za pět let”.

Kvůli pořadateli (samotnému vývojovému týmu aplikace) nešlo očekávat příliš kritiky do vlastních řad, ale pro první seznámení to není na závadu. Na druhou stranu chyběla nějaká kritická reflexe vývoje aplikace, problematické aspekty e-learningu či nějaká reflexe ze strany týmu, který aplikaci vytváří, a servisního centra, které se pomáhá vyučujícím.

Co samotné přednášky?

Jiří Kratochvíl – E-learningový kurz Informační výchova – best practices — Vyučující, který sám publikuje o úspěšnosti e-learningu byl asi nejzajímavější z celého programu. Provádí nehodnocené testy na začátku a konci kurzu, aby zjistil, zda se studenti něco naučili; analyzuje interakce studentů se studijními materiály a zkouší různé experimenty.

V přednášce bylo vidět i různé obcházení možností ISu a experimentování s nástroji — například vytváření přísněji moderovaného předmětového fóra, odkazování na dokumenty v PDF namísto užívání práce s HTML obsahem přímo v ISu, nutnost vysvětlovat jak se ovládá interaktivní osnova, potřeba identifikace odevzdaných souborů podle specificky formátovaného jména_souboru_UČO.pdf a podobně.

Hlavní přínos e-learningu je pro něj (vedle zvětšení počtu studentů a časoprostorově flexibilnější výuky) zachování individuálního přístupu, který využívá ve fórech i v osobních zprávách (a snaží se o neformální komunikaci). Zásadní shoda všech přednášejících byla v tom, že e-learning je způsob, jak umožnit osobní přístup, na který při jiných formách studia není čas. Nevím, jestli je to přetížením vyučujících anebo ustálením uzavřenosti komunikačních kanálů během kontaktní výuky, ale je to zajímavé.

Naďa Štachová – Proč měnit výuku v posluchárně za výuku za počítačem? — V přednášce bylo vidět pěkně zpracované Interaktivní osnovy (nejspíše i díky spolupráci s technickou podporou). Kurz měl za cíl rozvíjení kritického čtení a opět byla vyzvednuta umožnění osobního přístupu díky e-learningu (i v porovnání se seminární výukou). Anketu pro vyhodnocení kurzu provedla vyučující skrze formuláře Google.

Robert Helán – E-learning jako prostředek pro rozvoj testových dovedností v odborném cizím jazyce — Trochu punková přednáška o standardizaci způsobů testování, tzn. utváření typů otázek, které se pak využívají v odpovědních. Díky nástroji Extraktor je možné získat odpovědi studentů (a např. zjistit, jestli to, co zadávají do vstupních polí, není alternativní správná odpověď), ale že už není možné zanést tyto odpovědi zpátky do systému a opravit hodnocení (což je problematické samo o sobě ve více ohledech).

Tím skončil první blok přednášek, který pro mě byl nejzajímavější, protože měl přesah do způsobu práce se studenty a týkal se samotné výuky.

img_5522.JPG

Eva Malenová – Přednášky výjimečných odborníků na MU aneb jak udělat z neopakovatelného opakovatelné — Užitečné tipy pro zpracování kvalitního videa z přednášky, jehož příprava může trvat skoro celý rok. Mimo jiné je potřeba posichrovat parkování pro techniky pracující s nahrávací technikou, umožnit jim uskladnění techniky a třeba i zajistit, že se s přednášejícím dorozumí (pokyny ruské přednášející byly pro techniky neproniknutelné). U zpracování nezarazí nutnost video zaindexovat podle obsahu, aby bylo snadno prohledávatelné (potřebný čas k anotování je cca 4násobek délky videa, zpracování zajistí servisní středisko).

Jana Dumková – Ze suterénu na výsluní aneb Jak vznikal „Interaktivní embryologický atlas člověka“ — Příběh o vzniku pěkné příručky dostupné na Elportálu. Inspirováno z venku + vytvořeno na základě podkladů archivovaných ve sklepě (o kterých běžně nikdo neví) a podkladů dostupných v Bratislavě a „oskenovatelných“ v Olomouci (aneb jak důležité je propojit mezi sebou lidi a věci).

Kateřina Čechová – Jak pomocí animace přiblížit rozhodovací procesy v Evropském parlamentu — Nejzajímavější bylo fakt, že samotní vyučující jen připravili podklady a lidé ze servisního střediska vše připravili a dokonce iniciativně přidali (po konzultaci) ještě vlastní funkcionalitu, kterou si pak studenti chválili. (Výsledek nebyl ohromující, ale dle reakcí studentů skutečně užitečný.)

Ondřej Klíma – Sbírka řešených videopříkladů jako důsledek snížené hodinové dotace výuky — Nahrazení demonstrativního řešení matematických příkladů kombinací zvuku a slajdů vzniklých přepisem informací z tabule bylo zajímavé, stejně jako popisovaná úskalí — obtížná kontrola videa (nutnost poslouchat extenzivně sám sebe) a v neposlední řadě chaos při výuce (obdobně jako při výuce více časově se míjejících seminárních skupin). Formát poskytuje i další možnosti — jak použití samotného originálního videa coby mezivýstupu (než budou hotové slajdy), tak i přípravu zrychlené verze.

Zapomněl jsem se zeptat, zda se chystá možnost komentovat video (v konkrétním čase, např. podobně jako na Soundcloudu), což by umožnilo vychytávání problematických míst.

Šárka Maleňáková – Motivace studentů k aktivní odborné elektronické diskusi — Využití diskusního fóra a propojení praxe s teoretickou výukou. Zajímavé bylo hlavně postupné iterování přes různé varianty práce s fórem: nejdříve byla diskuse tematicky rozstřelená, tak vyučující pevně určila témata vláken (jednotlivá videa z praxe studentů v hodinách TV) a jejich komentovatelné aspekty. Diskuse byla příliš chaotická, tak studenti dostali maximální a minimální množství příspěvků… Vedle bodových odměn též penalizace za nesmyslné příspěvky.

Hana Cídlová – Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků Především ukázka, jaké překážky kladl e-learning před několika lety. Zapojení studentů spíše technické…

Ondřej Zahradníček – Jak dostat studentům mikroby do hlavy — Vtipná přednáška, ale oproti předchozím už příliš nepřinesla. Široká paleta nástrojů, podrobný popis způsobu zapojení do opakování i testování (odpovědník jako generátor tištěných testů).

Jitka Brandejsová – 10 let e-learningu v ISu — Spíš zábavná přednáška na závěr popisující několik milníků v historii e-learningové aplikace. Bez větší reflexe směrem k vyučujícím.